Logo

Projekter

Uddannelserne i Tønder samarbejder om mange fælles projekter, som Mind Factory by Ecco er med til at drive eller også løser opgaver i. Nedenfor ses et udpluk af aktuelle projekter.

Bæredygtighed lokalt og globalt

Projekt Bæredygtighed Lokalt og Globalt er et syddansk regionalt udviklingsprojekt rettet mod gymnasiale- og erhvervsuddannelser, som skal styrke elevernes kompetencer til at handle og leve bæredygtigt.  Det drives af  Tønder Handelsskole & Det Blå Gymnasium Tønder, EUC Syd, Business College Syd og VUC Syd

Projektet har som hovedmål at udvikle forløb og undervisningstiltag, som kan anvendes inden for undervisningssektoren. Ligeledes er det projektets mål at inspirere til, hvordan man også uden for og på tværs af fag kan arbejde med bæredygtighed.

Mind Factory by Ecco bidrager blandt andet til uddannelse af vedensmålambassadører og til at sætte fokus på bæredygtighed i forbindelse med innvoationsprojekter.

Gå til projektside

Sammen på vej mod verdensmålene i Tønder

Projektet er en motor for skolernes fælles indsats for bæredygtig udvikling i kommunen og som skal få borgerne i Tønder Kommune mobiliseret til at tage stilling og handle i deres hverdag. Det drives af Tønder Overbygningsskole, Tønder Ungdomsskole, EUC Syd, Tønder Handelsskole og Handelsgymnasium, Tønder Gymnasium og Mind Factory by Ecco og støttes af LB Fonden.

I projektet skal eleverne udvikle innovative, bæredygtige produkter eller koncepter for at handle, producere eller leve bæredygtigt og klimavenligt. De skal gøre det under inddragelse af lokale resurser og netværk som virksomheder, organisationer, foreninger, politikere og privatpersoner. Projektet munder ud i en fælles messe i oktober 2020, hvor alle elevernes resultater vises frem for alle direkte involverede og borgere fra byen i øvrigt.

Pengene fra LB Fonden går til til at uddanne lærere og elever i at være verdensmålsambassadører, til at afholde messe og til at indrette en fælles materialestation med genbrugsmaterialer fra lokaler virksomheder.

Se video fra projektet

MakerKaravanen

MakerKaravanen er et kørende fritidstilbud med fokus på science i samarbejde med lokalt erhvervsliv i Tønder Kommune. Tilbuddet er udviklet og drevet af  Tønder Ungdomsskole og MIND FACTORY by ECCO og støttet af VILLUM Fonden.

Tilbuddet består i aktiviteter som f.eks. robotprogrammering, 3D-print eller brug af droner i samarbejde med lokale erhvervsdrivende som f.eks. en landmand, en traktorforhandler eller en digital kunstner. I mødet med fagprofessionelle kan de unge opdage, hvor science findes i deres interesser og hvor science findes i uddannelse og job, idet de erhvervsdrivende kan bringe deres egen uddannelse og karrierevej i spil over for de unge.

Tilbuddet er et kørende tilbud, som holder til i fire uger ad gangen i hver af Tønder Kommunes fire centerbyer Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster og Tønder. I hver by samarbejdes med en lokal virksomhed eller organisation, hvor en bestemt teknologi spiller en rolle. I MakerKaravanen skal der også skabes et rum til, at forældre og anden familie møder de nye teknologier med de unge i løbet af et karavane-forløb.

I de første karavaner samarbejdes med Toftlund Maskinfabrik, kalb pr & kommunikation og TMT.

Projekt er støttet af VILLUM FONDEN har bevilget 24 mio. kr. til initiativer landet over, der skal gøre sjovt og virkelighedsnært for børn og unge at integrere science i deres hverdag og lave science-aktiviteter med venner og familie i fritiden.

Brobygning i Fagene (BiF)

Brobygning i Fagene er en model for, hvordan gymnasieskoler, videregående og virksomheder uddannelser kan samarbejde om undervisningsforløb i fagenes kernestof for at styrke elevernes karrierelæring og bygge bro til de videregående uddannelser.

Mind Factory by Ecco har været projektleder på at udvikle modellen, som er baseret på undervisningsforløb testet mellem projektets parter – 9 regionale gymnasier og 3 videregående uddannelser.

Gå til projektside