Logo

Lærerworkshops

Husets lærerworkshops introducerer dig til nye teknologier, som forefindes i huset eller til vigtige metoder, som bruges i huset og som kan understøtte undervisningen i skolen idag. De tilbudte workhops har to formål:

  • De giver dig og dine kolleger et grundlag for at tage nogle bevidste fra- og tilvalg af teknologier eller metoder hjemme på skolen
  • De er konkret forberedende for dig, som gerne vil bruge huset selv.

Der afholdes for lærere ved Tønder Kommunes folkeskoler nedenstående workshops ved behov og gerne sidst på dagen efter skoletid – kontakt Anne-Sofie Dideriksen på info@mindfactorybyecco.dk eller på 7373 4099 om, hvad du / I har brug for.

Der afholdes også en række åbne workshops i skoleåret 2021-2022. Skriv en mail til Anne-Sofie Dideriksen på info@mindfactorybyecco.dk , så bliver du holdt orienteret om de konkrete datoer. 

Deltagelse i workshops er gratis for lærere ved folkeskoler i Tønder Kommune. Betingelser for andre folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler kan ses her.

3D-design og -print

Indhold: Du får introduktion til forskellige gratis 3D-programmer, der kan bruges i skolen og til 3D-printprocessen. Vi laver et simpelt design sammen, så du får færdigheder i simpel modellering og ser på relevante elevopgaver.

Du får overblik over, hvad det kræver at arbejde med 3D-design og -print og hvordan du kan gøre det på egen skole eller i kombination med booking af MIND FACTORY by ECCO, hvor du kan bruge husets 3D-printere.

Varighed: 2,5 timer

Fag og alderstrin: Håndværk og design, matematik, 5. kl. – 9. kl.

Programmering i skolen – med udgangspunkt i Fable-robotter

Indhold: I denne workshop får du indsigt i nogle udvalgte muligheder for at introducere programmering i skolen. Du afprøver husets Fable-robotter for at få grundlæggende kompetencer i simpel programmering og ser på relevante elevopgaver med robotterne.

Du får overblik over forskellige muligheder for at arbejde med programmering på egen skole eller i kombination med booking af MIND FACTORY by ECCO, hvor du selv kan bruge husets Fable-robotter.

Varighed: 2,5 timer

Fag og alderstrin: Alle fag, hvor programmering er relevant, 4. kl. – 9. kl.

Virtual reality i undervisningen

Indhold: Virtual reality (vr) dækker over mange ting fra komplekse 3D-programmerede universer til enkle 360-graders film, som man kan få en virtuel oplevelse af med vr-briller. I workshoppen ser vi på mulighederne for, at eleverne kan lave små og relativt udstyrsbillige vr-produktioner i undervisningen og vi ser på eksempler på anvendelse i de enkelte fag. Vi arbejder praktisk med både enkel 3D-software som Cospaces på Skoletube og husets små 360-graders kameraer. Vi ser også på, hvad der findes af eksisterende vr-indhold, eleverne kan se i vr-briller som en del af undervisningen i forskellige emner.

Du får på dagen overblik over muligheder for at arbejde med produktion af små vr-universer på egen skole og hvad det kræver af udstyr. Dertil får du indsigt i at bruge udstyret, der findes i MINDFACTORY by ECCO, på egen hånd.

Varighed: 3 timer

Fag og alderstrin: Dansk, sprogfag, samfundsfag, naturfag, 6. kl. – 9. kl.

Produktdesign og programmering med littleBits

Indhold: Med littleBits, som er en slags elektronisk Lego, kan eleverne bygge forskellige produkter som en alarm, en vindmølle, en lampe og meget mere. I workshoppen lærer du selv at sammensætte elektroniske kredsløb med littleBits og får konkrete forløb gennemgået til brug i egen undervisning.

Vi kigger også på, hvordan du kan introducere programmering med den programmerbare Arduino-bit.

Fokus er på at sætte dig i stand til selv at køre forløb i huset med littleBits ved booking af MIND FACTORY by ECCO, som har en stor mængde littleBits til rådighed.

Varighed: 2 timer

Fag og alderstrin: Natur/teknologi, håndværk og design og fysik, 4. kl. – 9. kl.

Design Thinking

Indhold: Design Thinking eller designmetode er en meget visuel og fasestyret tilgang til produktudvikling eller kreativ problemløsning, der kan bruges både i Håndværk og Design og i fag og projekter, hvor der arbejdes kreativt og problembaseret. 

I workshoppen får du en introduktion til designmetode med udgangspunkt i forløb afviklet i huset i fagene Håndværk og Design, Natur/Teknologi samt projekter med fokus på Innovation og Entreprenørskab.

Fokus er på, at du får inspiration til at inddrage designmetode i egen undervisning hjemme på skolen eller i din brug af MIND FACTORY by ECCO. 

Varighed: 2 timer
Fag og alderstrin: Håndværk og Design, Natur og Teknik, tværfaglige projekter 6. kl. – 9. kl.

Laserskæring

Indhold: Du får introduktion til at arbejde med digitalt design af produkter til laserskærering – og gravering i forskellige materialer. Vi laver et simpelt design sammen, så du får grundlæggende færdigheder i 2D-design og skærer det på husets laserskærer, som du får en grundig introduktion til.

Fokus er på at sætte dig i stand til selv at køre laserskæringsforløb i huset ved booking af MIND FACTORY by ECCO.

Varighed: 2,5 timer

Fag og alderstrin: Håndværk og design, matematik, 6. kl. – 9. kl.