Logo

Virtual Reality-film

Indhold

I forløbet introduceres eleverne til vr-teknologi og dens nuværende og fremtidige anvendelse og reflekterer over dens muligheder og begrænsninger. Eleverne producerer derefter en lille 360-graders-film,  som kan ses i vr-briller.

Målgruppe og omfang

  • Klassetrin: 7.-9. klasse
  • Fag:  + temaet Innovation og entreprenørskab i kombination med relevante fag.
  • Antal elever: Maks. 32
  • Lektioner: 4-5 lektioner alt efter størrelsen af klassen

Afvikling af forløbet

MIND FACTORY by ECCO afvikler workshoppen. 360-graders kameraer, 3D-briller og laptops til redigering af film findes på stedet.

Du understøtter generelt eleverne i alle faser og bruger den viden om 360-graders-film og redigering, du selv opnår ved introduktionen af det til eleverne.

Læringsmål 7-9. klasse, Fælles Mål, Dansk 
Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål i forløbet
Fremstilling Eleven kan forberede større multimodale produktioner Eleven laver plan for at udvikle en lille 360-graders film efter en bunden opgave
Fremstilling Eleven kan fremstille større multimodale produktioner Eleven optager, redigerer og publicerer en lille 360-graders film efter en bunden opgave
Kommunikation Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder Eleven har indsigt i virtual reality teknologiens muligheder og begrænsninger og påvirkning af sine modtagere, herunder eleven selv