Logo

Pitch! Vær på – på den fede måde

Indhold

I workshoppen træner eleverne at fremlægge et givent emne på kort tid – eller pitche, som det hedder på nutidsdansk. De opbygger deres fremstilling ud fra en enkel præsentationsmodel og får feedback undervejs på deres præsentationsmateriale, sprogbrug og kropssprog.

Målgruppe og omfang

  • Klassetrin: 7.-9. klasse
  • Fag: Dansk + temaet Innovation og entreprenørskab i kombination med relevante fag.
  • Antal elever: Op til 32
  • Lektioner: 5-6 afhængig af klassens størrelse

Forberedelser

Eleverne medbringer egne pc’er til udarbejdelse af undestøttende præsentationsmateriale.

Afvikling af forløbet

MIND FACTORY by ECCO afvikler workshoppen. Du understøtter generelt eleverne i alle faser og hjælper undervejs eleverne ved at perspektivere til deres deres erfaringer med præsentation og fremlægning fra jeres dansktimer.

Læringsmål 7-9. klasse, Fælles Mål, Dansk + Innovation og entreprenørskab*
Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål i forløbet
 Forberedelse Eleven kan forberede større multimodale produktioner Eleven researcher om det givne emne og kan skitsere en indhold og visuelt oplæg til en præsentation
Fremstilling Eleven kan fremstille større multimodale produktioner Eleven definerer indhold af præsentationen og udvikler 3-4 understøttende visuelle elementer
Præsentation Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen Eleven vælger visuelle elementer, der tydeligt understøtter og udfolder indholdet i præsentationen
Krop og drama Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen Eleven får fokus på betydningen af kropssprog og stemmeføring og får og giver feedback på egen og andres brug af det

 

Læringsmål 8.-9. klasse, Innovation og entreprenørskab*
Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål i forløbet
Handlingskompetence Præsentere resultater og projekter
for en specifik målgruppe
Eleven fremlægger med egen klasse som målgruppe for emnet
Personlige resurser Ansvar i forhold til egne og fælles projekter Eleverne arbejder i grupper og bidrager alle til forberedelse og fremstilling af præsentation samt til fremlægningen af den
Personlige resurser Mod og vilje til at udfordre sig selv og andre Eleverne udformer en kontrakt i gruppen om, hvad man lover hinanden at bidrage med i dagens arbejde