Logo

Tilbage
Målgruppe og indholdKlassetrin: 7.-9. klasse

Fag:
Relevante fag ift problemstilling
Temaet Innovation og entreprenørskab

Lektioner: 4-6

Opstart af Unge Forskere Junior

Indhold

Du vil gerne deltage i Unge Forskere Junior med din klasse. Denne opstartsworkshop har til formål at hjælpe eleverne med at brainstorme idéer til emner inden for det valgte tema, som de skal gå i dybden med i konkurrenceforløbet. Vi bruger visuelle værktøjer fra den såkaldte designmetode til at få idéer med.  Når eleverne går hjem, har klassen fundet en række relevante emner og måske også dannet grupper.

Målgruppe og omfang

  • Klassetrin: 7.-9. klasse
  • Fag: Relevante fag alt efter valgt problemstilling + temaet Innovation og entreprenørskab
  • Antal elever: maks. 30
  • Lektioner: 4-6

Forberedelser

Læreren og klassen har valgt det overordnede tema, som klassen skal arbejdes med.

Afvikling af forløbet

Workshoppen rammesættes af læreren i forhold til det valgte tema og hvordan forløbet i Unge Forskere for klassen kommer til at forløbe. MIND FACTORY afvikler selve workshoppen med idéudviklingsforløbet. Læreren støtter eleverne i alle faser af processen.

Læringsmål, 9. klasse, relevante faglige mål fra Fælles Mål (aftales) + Innovation og entreprenørskab*
Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål i forløbet
Handling Præsentere resultater og projekter for en specifik målgruppe Eleven kan præsentere resultatet af deres idégenerering for klassen
Kreativitet Viden om kreative processer Eleven får gennem øvelser viden om kreative processer
Kreativitet

Arbejde i forskellige kreative

processer

Eleven producerer idéer til emner i de tilrettelagte idégenereringsøvelser
Omverden Diskutere vurdering af idéer Eleven kan vurdere idéernes relevans i en samtale med gruppen
Kreativitet

Beskrive muligheder og problemstillinger

ved globalisering

Eleven kan beskrive problemstillinger i forhold til det valgte tema og derud fra få idéer til emner at gå i dybden med
Personlige resurser Mod og vilje til at udfordre sig selv og andre Eleven udfordrer kendte idéer til emner at arbejde med