Logo

Tilbage
Målgruppe og indholdKlassetrin: 5.-9. klasse

Fag:
Håndværk og design
Fag, hvor produktdesign kan integreres
Temaet Innovation og entreprenørskab

Lektioner: 4

Den intelligente skraldespand

Indhold

I dette forløb kommer eleverne fra et problem til et produkt med kreativ og innovativ designmetode. De udtænker en intelligent skraldespand og laver en prototype i genbrugsmaterialer, Lego og andre relevante materialer og prototypeværktøjer tilpasset deres klassetrin.

Målgruppe og omfang

  • Klassetrin: 5.-9. klasse
  • Fag: Temaet Innovation og entreprenørskab og evt. Natur/Teknik eller Fysik/kemi ved brug af microbits / littleBits i designprocessen
  • Antal elever: maks. 30
  • Lektioner: 4

Forberedelser

Eleverne skal være inddelt i  grupper á 4-5. Læreren definerer den endelige opgave med udvikling af skraldespanden i samarbejde med MIND FACTORY, så den er tilpasset klassetrinnet.

Afvikling af forløbet

MIND FACTORY by ECCO afvikler workshoppen . Du understøtter generelt eleverne i alle faser og bruger den viden om processen, du selv opnår ved introduktionen af den til eleverne.

Læringsmål, 5-9. klasse, Innovation og entreprenørskab* (Kan kombineres med mål fra Natur/Teknik eller Fysik/Kemi (modellering) ved brug af microbits / littleBits i designprocessen)
Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål i forløbet
(Modellering) (relevante mål ift. klassetrin) (Eleven kan designe enkle modeller af produkter med digitale værktøjer)
Handling Præsentere resultater og projekter Eleven kan præsentere en prototype af en intelligent skraldespand for klassen
Kreativitet Viden om kreative processer Eleven får gennem øvelser viden om kreative processer
Kreativitet Deltage i idégenerering Eleven producerer idéer i de tilrettelagte idégenereringsøvelser
Omverden Samtale om vurdering af idéer Eleven kan vurdere idéer ud fra givne kriterier i en samtale med gruppen
Omverden Samtale om muligheder og problemstillinger i verden Eleven kan diskutere problemstillingen med skrald ud fra deres generelle viden om menneskelig adfærd
Personlige resurser Ansvar i forhold til egne og fælles projekter Eleven tager ansvar for, at gruppen kommer videre, hvis den kører fast