Logo

Brobygning i Fagene (BiF)

Brobygning i Fagene er en model for, hvordan gymnasieskoler og videregående uddannelser kan samarbejde om undervisningsforløb i fagenes kernestof for at styrke gymnasieelevers karrierelæring og bygge bro til de videregående uddannelser.

Brobygning i Fagene (BiF) er resultatet af et regionalt uddannelsesprojekt om karrierelæring, som en række syddanske gymnasier og videregående uddannelser deltog i fra 2018 til 2020.

Hvordan fungerer Brobygning i Fagene?

Konceptet Brobygning i Fagene går nærmere beskrevet ud på, at en klasse i et givet fag eller tværfagligt emne med en praksisnær problemstilling møder fagligt input fra en fagperson på en videregående uddannelse. Det kan f.eks. være socialrådgiveruddannelsen eller en ingeniøruddannelse, og fagpersonen kan være en underviser eller en eller flere studerende. Hvis det er relevant og muligt, møder eleverne også en fagprofessionel med uddannelsesbaggrund fra den videregående uddannelse, f.eks. en socialrådgiver ansat i kommunens socialforvaltning eller en ingeniør i industrien.

Den faglige problemstilling kan være knyttet til en konkret problemstilling på den fagprofessionelles arbejdsplads, f.eks., hvordan man som socialrådgiver arbejder med at forebygge ungdomskriminalitet på konkrete hotspots i byen, hvor gymnasieskolen ligger. Det kan mere bredt være en praksisnær problemstilling inden for det valgte emne, f.eks. hvordan man forebygger ungdomskriminalitet i mellemstore provinsbyer.

Eleverne hører i forløbet de fagprofessionelles karrierefortællinger, får et indblik i den videregående uddannelse og reflekterer over erkendelser og erfaringer med det faglige stof og sig selv. Forløbet foregår som udgangspunkt hjemme på skolen, men kan indeholde besøg på den videregående uddannelse for f.eks. at bruge specielt udstyr, møde studerende og opleve studiemiljøet.

I projektet er der udarbejdet en drejebog. Her beskrives, hvordan BiF-forløb kan bygges op ud fra positivt evaluerede erfaringer fra projektet. Ønsker man at vide mere om et BiF-forløb eller samarbejde med en konkret institution fra projektet, henvises til kontaktlisten i denne publikation.

Gå til drejebogen her.