Logo

Tilbud til andre skoler

MIND FACTORY by ECCO tilbyder frie skoler og efterskoler i Tønder Kommune og folkeskoler uden for Tønder Kommune undervisningstilbud, der har fokus på kreativitet, design, innovation og entreprenørskab og nye teknologier. Tilbuddene retter sig mod mellemtrin og udskoling.  Se husets aktuelle undervisningstilbud og priser her.

Huset afholder også lærerworkshops om inddragelse af nye metoder og teknologier i undervisningen. Se aktuelle lærerworkshops og priser her.

Som uddannelsesinstitution kan I også leje huset til jeres pædagogiske dag eller udviklingsseminar. I får, hvis I ønsker det,  gerne en introduktion til husets daglige arbejde med kreativitet, innovation og nye teknologier i undervisningen i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Se aktuelle priser her.

MIND FACTORY by ECCO er en gave til ungdom og erhvervsliv i Tønder Kommune fra ECCO Sko A/S og er beliggende ved Campus Tønder. Huset ledes af EUC Syd, VUC Syd, Det Blå Gymnasium Tønder & Tønder Handelsskole, Tønder Gymnasium, ECCO og Tønder Kommune. Se her lidt om, hvad der foregår i huset her.