Logo

Organisation

Daglig ledelse

Anne-Sofie Dideriksen

Praktikant

Susanne Stenshagen, SDU (august – december 2019)

Er du interesseret i at afvikle din praktik hos os i 2020, så læs mere her.

Bestyrelse

MIND FACTORY by ECCO er en selvejende institution stiftet i 2014 af ECCO Sko A/S. Den ledes af EUC Syd, VUC Syd, Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium, Tønder Gymnasium, ECCO og Tønder Kommune. I bestyrelsen indgår ét medlem fra hver af parterne. Tønder Kommunes medlem udpeges fra kommunalbestyrelsen. Desuden har Tønder Erhvervsråd en repræsentant i bestyrelsen. Se vedtægter for MIND FACTORY by ECCO her.

Formand

Finn Karlsen
Direktør, EUC Syd

Næstformand og kasserer

Anna Amby Frejbæk                                                                                                                                                                                                                Rektor, Tønder Gymnasium

Øvrige medlemmer

Carsten Uggerholt Eriksen
Direktør, Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium

Asbjørn Nielsen                                                                                                                                                                                                                        Direktør, VUC Syd 

Lise-Lotte Perresgaard Thorsen
Head of HR Denmark, ECCO Sko A/S

Mette Bossen Linnet                                                                                                                                                                                                                        Studerende, medlem af Regionsrådet for Region Syddanmark (Udpeget af Tønder Kommunalbestyrelse)

Jens Sandahl Sørensen                                                                                                                                                                                                                    Innovation and Technology Manager, SAPA (Udpeget af Tønder Erhvervsråd)