Logo

Tilbage
Målgruppe og indholdKlassetrin: 4.-9. klasse

Fag:
Relevante fag ift valgt problemstilling
Temaet Innovation og entreprenørskab

Lektioner: Aftales

Innovation & entreprenørskab i fag

Indhold

Du har som lærer en idé til et forløb med fokus på innovation og entreprenørskab i dit fag og får sparring eller forslag fra MIND FACTORY til et konkret forløb. Vi gennemfører forløbet sammen i huset.

Målgruppe og omfang

  • Klassetrin: 4.-9. klasse
  • Fag: Relevante fag alt efter valgt problemstilling + temaet Innovation og entreprenørskab
  • Antal elever: maks. 30
  • Lektioner: Aftales

Forberedelser

Du sparrer med MIND FACTORY om forløbet og giver feedback på eventuelt forløbsforslag.

Afvikling af forløbet

Du aftaler en rollefordeling med MIND FACTORY by ECCO  ud fra dine ønsker om support til forløbet.

Læringsmål, 5-6. klasse, relevante faglige mål fra Fælles Mål (aftales) + Innovation og entreprenørskab*
Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål i forløbet
Handling Præsentere resultater og projekter Eleven kan præsentere resultatet af processen (prototypen) for klassen og senere til en eventuel anden målgruppe
Kreativitet Viden om kreative processer Eleven får gennem øvelser viden om kreative processer
Kreativitet Deltage i idégenerering Eleven producerer idéer i de tilrettelagte idégenereringsøvelser
Omverden Samtale om vurdering af idéer Eleven kan vurdere idéer ud fra givne kriterier i en samtale med gruppen
Omverden Samtale om muligheder og problemstillinger i verden Eleven kan forstå den faglige problemstilling ud fra dens samfundsmæssige kontekst og ud fra dens målgruppe
Personlige resurser Mod og vilje til at udfordre sig selv og sine kammerater Eleven udfordrer kendte idéer og løsninger på problemstillingen